Salda Gölü Orman Plajı İşletmesi Giriş Ücretleri

Salda Gölü Orman Plajı İşletmesi Giriş Ücretleri

Salda Gölü Orman Plajı İşletmesi 2013 yılı giriş ücretleri;

Yaya Öğrenci : 1 TL

Yaya Kişi : 1,5 TL

Motorsiklet : 2,5 TL

Araba : 5 TL

Küçük Minibüs : 8,5 TL

Büyük Minibüs : 15 TL

Otobüs : 38 TL