Salda Gölü, Ramsar Alanına Dahil Edilmelidir!

 Salda Gölü, Ramsar Alanına Dahil Edilmelidir!

Ramsar Alanı Nedir?

Ramsar Alanı, Ramsar Sözleşmesiyle koruma altına alınmış alanları ifade eder. Ramsar, İran’da bir şehirdir. Sözleşme Ramsar’da imzalandığından bu adla anılır.

1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması yönünde atılmış önemli bir adımdır. Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması bu görüşmeler sonucunda karara bağlandı. Ramsar Sözleşmesi’ne Türkiye 1993 yılında imza attı. Türkiye’de 19′u önemli olmak üzere 250′yi aşkın sulak alan sözleşme kapsamına alındı. 21 Haziran 2009’da Resmi Gazete’de Ramsar sınırları yayınlanmıştır. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, sınırları dahilindeki tüm sulak alanları korumak, geliştirmek ve akılcı kullanımı sağlamakla yükümlüdür.

Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların korunmasını öngören bir sözleşme olmasının yanı sıra, doğa koruma alanında da imzaya açılmış ilk sözleşmedir. Bu nedenle sözleşmenin dünya doğa koruma hareketi içerisinde de önemli ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. Ocak 2004 itibariyle Sözleşmeye 138 ülke taraf olmuştur. Bu ülkeler, toplam alanı 111.884.289 hektar olan 1328 sulak alanı Sözleşme Listesi’ne dahil ettirmişlerdir.

Türkiye’deki Ramsar Alanları

Göksu Deltası Adana 13. Temmuz 1994

Burdur Gölü Burdur 13. Temmuz 1994

Seyfe Gölü Kırşehir 13. Temmuz 1994

Manyas Gölü (Kuş Gölü) Bandırma 13. Temmuz 1994

Sultan Sazlığı Kayseri 13. Temmuz 1994

Kızılırmak Deltası Samsun 15. Nisan 1998

Akyatan Lagünü Adana 15. Nisan 1998

Uluabat Gölü Bursa 15. Nisan 1998

Gediz Deltası İzmir 15. Nisan 1998

Meke Gölü Konya 21. Haziran 2005

Yumurtalık Lagünleri Adana 21. Haziran 2005

Kızören Obruğu Konya 2. Mayıs 2006

Kuyucuk Gölü Kars 2. Nisan 2009

Salda Gölü, Neden Ramsar Alanı’na Dahil Edilmelidir?

Ramsar Sözleşmesi uluslarası bir anlaşma olup, Türkiye bu uluslarası anlaşmaya 1993 yılında dahil olmuştur. Uluslarası platformlarda Salda Gölü’nün duyulması hem gölün tanınırlığını artıracak, hem de gerçek anlamda bir doğa harikası koruma kapsamına alınmış olacaktır.

Salda Gölü’nün Ramsar Alanı kapsamına alınmaması için belirgin bir sebep yoktur. Duyarlı bütün misafirlerimizin desteklerini bekliyoruz.

Kontrol Et

Salda Gençlik Kampı İçin Ödenek Müjdesi

 Salda Gençlik Kampı İçin Ödenek Müjdesi! Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik Salda …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.