Salda Gölü’ndeki Hayvan ve Bitki Varlığı

Salda Gölü Hayvan ve Bitki Varlığı

Salda Gölü, doğal güzellik olarak ziyaretçilerine görsel şölen sunmanın yanında birçok canlıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılardan Salda Yosunbalığı, Otbalığı, Çokgözlü Anadolu Beyazı Kelebeği gibi hayvanlar ve  Salda Sığır Kuyruğu gibi bitkilerin tek yaşam alanları sadece Salda Gölü’dür. Yani Salda Gölü’nün endemik türleri arasında sayılabilirler. Sizlere Salda Gölü’nde yaşayan hayvan ve bitkiler hakkında derlemelerimizi sunuyoruz.

Salda Gölü Bitki Varlığı(Flora):

Alanda yapılan araştırmalarda ve literatür kayıtlarında 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü belirlenmiştir. Bu türler içinde en önemli alana endemik olan Verbascum dudleyanum (Salda Bataklık Sığır Kuyruğu) ve diğer endemik tür olan Verbascum flabellifolium türleridir. Bu endemik türler Salda, Doğanbaba ve Kayadibi kesimlerindeki derelerin bulunduğu yerlerde gölden başlayarak genellikle tek yıllık otsu bitkilerin baskın olduğu kuşağa kadar acı suya toleranslı küçük boylu bitkilerin oluşturduğu kuşakta ve ağaçsı bitkilerin yer aldığı kesimlerde yaşamaktadır.

Salda Gölü alt havzası içinde en yaygın vejetasyonu ormanlar oluşturmaktadır. Ağaçlandırma çalışmaları ile genişleyen ormanlar bazı bölümlerinde bodur çalılar, bazı bölümlerinde ise saf ve karışık iğneli ormanlar mevcuttur. Orman vejetasyonu yamaç katında kızılçam ve karaçam; yüksek katlarda boylu ardıç türleri yer almaktadır. Çalı katında ardıç, karaçam, mersin, kermes meşesi ve akçakesme ağaçlık ve çalılık türleri bulunmaktadır.

Salda Gölü’nde Görülen Bitkiler

Salda Gölü Hayvan Varlığı(Fauna):

Salda Gölü ve çevresindeki farklı habitatlar ve iklim koşulları farklı ekolojik istekleri olan birçok hayvan türünün alanda üremesine ve beslenmesine imkan tanımaktadır.

Sucul Omurgalılar:

Arazi gözlemlerine ve literatür çalışmalarına göre Salda Gölü’nde 4 balık sazan (Cyprinus carpio) Ot balığı (Pseudophoxinus cf. ninae) Salda Yosunbalığı(Aphanius splendens), Oxynoemacheilus  1 sürüngen damalı yılan balığı (Natrix tesselata) ve bir amfibi ova kurbağası (Pelophilax ridibundus) türü yaşamaktadır. Balık türlerinden Burdur endemiği ot balığı ve Salda Gölü’ne endemik (dünyada sadece burada yaşayan) Salda Yosunbalığı en önemli türlerdir.

Kuşlar:

Salda Gölü Alt Havzası kuş türleri açısından ülkemizdeki önemli yaşam alanlarından biridir. Alt havzada yürütülen arazi çalışması ve literatür araştırması sonucunda toplamda 110 kuş türünün varlığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 62’si ötücü, 38’i sukuşu, 9’u gündüz ve 1’i ise gece yırtıcısıdır.

Bu türlerden 75 tanesi Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır. Alt havzada gözlenen türlerin tehlike durumlarına bakıldığında dikkuyruk (Oxyura leucocephala) tehlike altında (EN) olarak sınıflandırılmıştır. (IUCN Kırmızı Listesi).

Salda Gölü Alt Havzası, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde sukuşları için önemli bir duraklama ve yaşam alanı vazifesi görmektedir. Alanda 2012 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve literatür araştırmaları sonucunda 38 farklı sukuşunun çeşitli dönemlerde alanda bulunduğu ortaya koyulmuştur. Bu türlerden en sık görülen ilk 10 türe bakıldığında en sık gözlenen türlerin sakarmeke, elmabaş patka ve yeşilbaş olduğu görülmektedir. Buna ek olarak dalıcı sukuşlardan olan bahri ve karaboyunlu batağan gibi türlerin görülme sıklığı gölün daha çok elmabaş patka, tepeli patka ve macar ördeği gibi dalıcı ördekler için uygun olduğunu göstermektedir.

Gölde gözlenen su kuşlarının ortalama birey sayılarına bakıldığında en çok sayıda görülen ilk 11 türün içinde, gölün kuş popülasyonun ağırlıklı olarak sakarmeke, çamurcun ve elmabaş patka türleri tarafından oluştuğu görülmektedir.

Dikkuyruk gölde sık görülmese de görüldüğü yıllarda sayısal olarak gölü karakterize eden türler arasında olduğu görülmektedir.

Bölgede ötücü kuşlardan Anadolu sıvacı, kızıl kirazkuşu ve maskeli ötleğen gibi Akdeniz ekosistemlerine özgü türlerdir ve alanı kuş gözlem turizmi açısından değerli kılmaktadır.

Memeliler:

Bölgede daha önce yapılan çalışmalarda Salda Gölü etrafında tilki (Vulpes vulpes), yaban domuzu (Sus scrofa), yaban tavşanı (Lepus europeaus) kaydedilmiştir.

Karasal Omurgasız Canlılar:

Bugüne kadar yapılan araştırmalar ve kayıtlar, Maniola telmessia (Doğu çayır esmeri), Polyommatus admetus (Anormal çokgözlü), Polyommatus daphnis (Çokgözlü Anadolu Beyazı), Polyommatus thersites (Çokgözlü Menekşe Mavisi), Pontia edusa (Yeni Benekli Melek), Pseudochazara mniszechii (Step yalancı cadısı) ve Thmelicus lineolu (Siyah Antenli Zıpzıp) olmak üzere 9 farklı kelebek türünün alanda yaşadığını göstermektedir. Bu türlerden sadece Polyommatus menalcas (Çokgözlü Anadolu beyazı) endemik türdür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Mart/2013

Kontrol Et

Salda Gölünde Ziyaretçi Kısıtlaması Planlanıyor

Salda Gölünde Ziyaretçi Kısıtlaması Planlanıyor

Salda Gölünde Ziyaretçi Kısıtlaması Planlanıyor Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında yapılan “Salda Gölü’nü Koruma ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.